fbpx

Kaalukirurgia on kõige tulemuslikum rasvumise ja sellega kaasuvate krooniliste haiguste ravimeetod, parandades seejuures oluliselt patsientide elukvaliteeti.

Massiivse kaalulanguse (vähemalt 50% ülekaalu kaotus) soovimatuks tulemuseks on häiriva lõtvunud,  ehk liigse naha teke kehatüve, õlavarte ja reite piirkonnas. See probleem puudutab ca 30% patsientidest.

Dermatoloogilistel (naha ekseemid, põletikud), funktsionaalsetel või esteetilistel põhjustel seostub liigne nahk madalama enesehinnanguga, emotsionaalsete pingetega ja häiritud igapäevaeluga.

Tulemuseks võib olla langenud elukvaliteet ja halvem ravikogemus. Ka on kaalu taastõusu risk peale maovähendusoperatsiooni suurem patsientidel, kel esineb keskmisest enam liigset nahka.

Suurema tõenäosusega esineb probleeme liigse nahaga suitsetajatel ja kõrgema operatsioonieelse kehamassiindeksiga patsientidel (suurem kaalukaotus). Vanuse kasvades naha elastsus väheneb ja liigse naha püsimise tõenäosus suureneb.

Tervislik toitumine, vee- ja vitamiinide tarbimine, kehaline aktiivsus koos mittesuitsetamisega parandavad naha elastsust, kuid see ei pruugi alati olla piisav patsienti rahuldava tulemuse saavutamiseks.

Kaalukirurgia järgne plastiline kirurgia ehk keha kontuurimine liigse naha ja rasvkoe eemaldamise teel võib olla siin lahenduseks.

Käesolev artikkel käsitleb keha kontuurimise mõju patsientide elukvaliteedile, rahulolule ja kehakaalule. Kaalukirurgia Keskus ei paku plastikakirurgia teenuseid ja artikkel ei kanna turunduslikke eesmärke.

Levinuimad keha kontuurimise operatsioonid on kõhu-, õlavarte- ning reite plastika ning rindade asetuse, suuruse ja kuju korrigeerimine.

Operatsioonid samas piirkonnas võivad oma mahult olla väga erinevad, näiteks eemaldatakse minikõhuplastika käigus vaid liigse naha volt alakõhult võrrelduna laiendatud kõhuplastikaga, kus liigne nahk eemaldatakse ringjalt kogu kehatüvelt ning istutatakse ümber naba.

Põhioperatsioonidega kombineeritakse teisi meetodeid, näiteks rasvaimu ja täitesüstid. Rindade puhul kasutatakse parema tulemuse saavutamiseks implantaate. Mõnikord on vajalikud korduvad operatsioonid erinevates kehapiirkondades.

Kaalukirurgia järgne keha kontuurimine nõuab plastikakirurgia meetodite täielikku valdamist ning eeldab plastikakirurgia alase erialase pädevuse olemasolu. Operatsioone tehakse  kui maovähendusoperatsioonist on möödunud vähemalt 1,5 aastat ja kehakaal on stabiliseerunud.

Teatud tingimustel (hindab plastikakirurg) tasub kontuurivate operatsioonide eest Eesti Haigekassa, valdav enamus operatsioonidest ostetakse aga patsientide poolt. Põhjalikum info konkreetsete operatsioonimeetodite kohta on leitav teenuse pakkujate lehekülgedel.

Kui võrrelda meie ja teiste riikide andmeid, siis võib korrigeerivate operatsioonide kättesaadavust Eestis hinnata pigem heaks.

2016a Eestis teostatud uuringu põhjal oli ligi 20% maovähendusoperatsiooni patsientidest 5 operatsioonile järgneva aasta jooksul läbinud 1 või mitu plastikakirurgilist operatsiooni, USA New Yorgi osariigis vaid 5,6% patsientidest, Hollandis 11%, Prantsusmaal 21%.

Keha kontuurimise eesmärgid ei ole kindlasti vaid esteetilised, vaatlemegi allpool selle mõju elukvaliteedile ja terviseseisundile.

Lähtutud on 2018a avaldatud asjakohasest ülevaateuuringust1, milles oli hõlmatud 13 üksikuuringut. Mõju hindamiseks kasutati erinevaid elukvaliteedi küsimustikke ja nende põhjal arvutatud skoore.

  • Psühholoogiline heaolu: skoori oluline paranemine (48,5%)
  • Kehaline talitlusvõime (physical functioning): skoori oluline paranemine (28,5%)
  • Sotsiaalne toimetulek (social functioning): skoori oluline paranemine (24%)
  • Üldine elukvaliteedi muutus: skoori oluline paranemine (14,2%)
  • Mõju kehakaalule: kehamassi indeksi oluline langus 2 ühiku võrra ning oluliselt väiksem kaalu taastõus tulevikus. Parem kaalukontroll võib olla tingitud suuremast rahulolust oma kehaga, tõusnud kehalisest aktiivsusest või organismi bioloogilisest vastusest rasvkoe eemaldamisele.
  • Enese kehakuvand (body imaging): skoori paranemine 55%, kuid suurte üksikuuringute vaheliste erinevuste tõttu pole erinevus statistiliselt oluline.
  • Seksuaalelu: skoori paranemine 49,7%, kuid suurte üksikuuringute vaheliste erinevuste tõttu pole erinevus statistiliselt oluline.
  • Valu: skoori paranemine 18,5 %, kuid suurte üksikuuringute vaheliste erinevuste tõttu pole erinevus statistiliselt oluline.
  • Enesehinnang: skoori paranemine 17,5 %, kuid suurte üksikuuringute vaheliste erinevuste tõttu pole erinevus statistiliselt oluline.

Kokkuvõttes parandab kaalukirurgia järgne keha kontuurimine liigse nahaga kimpus olevate patsientide elukvaliteeti üsna palju ning kui probleemi aktuaalsuse püsimise korral tasuks seda tõsiselt kaaluda.

 Toma T, Harling L, Athanasiou T, Darzi A, Ashrafian H. Does Body Contouring After Bariatric Weight Loss Enhance Quality of Life? A Systematic Review of QOL Studies. Obes Surg. 2018;28(10):3333-3341. doi:10.1007/s11695-018-3323-8