fbpx

Kommenteerib Eesti Bariaatrilise ja Metaboolse Kirurgia Seltsi juhataja Dr Ilmar Kaur.

Kui palju 2023 aastal Eestis kaalukirurgilisi operatsioone tehti?

Eesti Bariaatrilise ja Metaboolse Kirurgia Selts (EBMKS) avaldas andmed 2023. aasta kaalukirurgiliste operatsioonide statistika kohta Eestis, mille kohaselt teostati Eesti raviasutustes kokku 1236 kaalukirurgilist operatsiooni. Tegemist on läbi aegade suurima aastase operatsioonide arvuga.

Millised on tavalisemad operatsioonimeetodid Eestis?

Valdavad operatsioonimeetodid 2023. aastal olid standard bypass, (55%), mini-bypass (20%) ja sleeve  (18%). Ülejäänud meetodid, sealhulgas revisioonoperatsioonid (5%)  moodustasid kokku 7% kõikidest operatsioonidest. Uue meetodina võeti  2023a Eestis kasutusele sleeve-bypass operatsioon (ik. single anastomosis sleeve ileal bypass  lüh. SASI). 

Kokku on Eestis aastatel 2004-2023 teostatud 10440 kaalukirurgilist operatsiooni. Peamiseks meetodiks Eestis on on läbi aegade olnud standard bypass. Kui aastatel 2017-2018 tehti sleeve operatsioone rohkem kui bypass operatsioone, siis 2019 ja 2020 aastal trend pöördus ning standard bypass koos mini bypass operatsioonidega moodustavad praeguseks kolmveerandi operatsioonide koguarvust.

Kus operatsioone tehakse?

Eestis tehakse kaalukirurgilisi operatsioone 10 haiglas. Neis enim, 645 operatsiooni ehk üle poole operatsioonide koguarvuste tehti 2023a Kaalukirurgia Keskuses, järgnevad PERH 187 ja TÜK 136 operatsiooniga aastas. 

Kes kaalukirurgiliste operatsioonde eest maksab?

Kaalukirurgia on kättesaadav nii Tervisekassa poolt rahastatava kui täielikult patsiendi poolt makstava tervishoiuteenusena. 2023. aastal tasus Tervisekassa 502 operatsiooni (41% operatsioonide koguarvust) eest.

Kui kaua on Eestis kaalukirurgilisi operatsioone tehtud?

Kaasaaegse ehk laparoskoopilise kaalukirurgiaga alustati Eestis Põhja-Eesti Regionaalhaiglas, kus 2004. aastal teostati esimene laparoskoopiline maopaela operatsioon ning 2005. aastal esimesed mao bypass – ja sleeve operatsioonid.

Kui 2005. aastal teostati Eestis kokku vaid 7 operatsiooni, siis järgnevatel aastatel sisenes kaalukirurgia kiire kasvu faasi. 2013. aastal teostati Eestis juba 677 operatsiooni. Sealt edasi stabiliseerus operatsioonide arv stabiliseerus mõneks aastaks umbes 700-800 juures aastas. 2022a tõusis operatsioonide arv üle tuhande ning mullu opereeriti 1236 patsienti.

Milline on kaalukirurgia meditsiiniline tase ja ohutus Eestis?

EBMKS juhataja dr Ilmar Kauri sõnul on märkimisväärne, et Eesti on atraktiivne välispatsientidele nendest riikidest, kus ollakse harjunud väga kõrge meditsiini kvaliteediga. See on tunnustus Eesti meditsiinile ja Eesti kaalukirurgidele.

Dr Kauri sõnul tehakse 78% Eesti operatsioonidest (2023) suuremates keskustes (vähemalt 100 operatsiooni aastas) – see on kindlasti asjaolu, mis võimaldab paremat ja ohutumat kirurgiat. Bariatric Services AS kirurgide tiim (Dr Kaur ja Dr Kirss) teostasid 2023. aastal erinevates haiglates kokku üle 700 kaalukirurgilist operatsiooni.

Kaalukirurgia ohutust ja kvaliteeti iseloomustavad operatsioonidega seotud suremus ja raskete tüsistuste sagedus. Perioperatiivne suremus perioodil 2004-2023 (10440 operatsiooni) oli 0,076% ja raskeid tüsistusi, mis vajasid kordusoperatsiooni, esines 2020 aastal 1,3 % ehk  opereeritutest. 2023 aastal ühtki surmajuhtumit ei olnud.  Need tulemused on võrreldavad teiste riikide andmetega. Rahvusvahelises võrdluses saab Eesti kaalukirurgia kvaliteeti pidada väga heaks. 

Kuidas mõjutavad uued kaalulangetusravimid kaalukirurgiat?

Semaglutiid on kaalulangetusravimina nüüdseks kasutusel olnud kaks aastat. Nõudlus kaalukirurgia järele on sel perioodil oluliselt tõusnud. Ravimid ja kirurgia ei konkureeri üksteisega, pigem on tegemist raviredeli või raviteekonna erinevate astmetega. Ravimite tulek normaliseerib rasvumise käsitluse haigusena, mitte iseloomuveana. Seetõttu on vähem ka kaalukirurgiaga seotud eelarvamusi ja seda võetakse loomuliku sammuna peale muude raviviiside ammendumist.

Kokkuvõttes nendib Dr Kaur, et kaalukirurgia näol on Eestis tegu kasvava kirurgia valdkonnaga. Operatsioonide suhtarv elanikkonda on Eestis maailma kõrgeimate seas, institutsionaalne ja individuaalne kirurgiline kogemus on suur ning see võimaldab head ja stabiilset kirurgia kvaliteeti, mille üheks indikaatoriks on aasta-aastalt suurenev patsientide ja operatsioonide arv.