Dieet, tabletid, maoballoon või operatsioonilaud – kuidas ohjeldada ülekaalulisust? - Kaalukirurgia Keskus

Ülekaalulisuse eest pole kaitstud keegi – kui liigsed kilod tekivad märkamatult ja iseenesest, siis kaalu langetamine ja hoidmine nõuab pidevat teadlikku pingutust. Kaalulangetamise kirevas maailmas on üha keerulisem orienteeruda, sest uusi meetodeid, dieete ja ravimeid lisandub pidevalt. Selle artikli eesmärgiks on anda ülevaade erinevatest rasvumise ravimeetoditest.

Püsiv kaalulangus nõuab terviklikku lähenemist. Ajaliselt võib igasuguses kaaluravis eristada kahte faasi: lühiajaline kaalu langetamise faas ja (ideaalis) elukestev kaalulanguse säilitamise faas. Esimene põhineb eeskätt päevase kaloraaži piiramisel, teine aga kehalisel aktiivsusel, tervislikul eluviisil ja mõistlikel toitumismustritel. Meetodi valikul mängib rolli nii liigsete kilode hulk kui kaalulangetuse eesmärk – olgu selleks rahulolematus oma välimusega, raskused igapäevaste kehaliste toimingute sooritamisel  või  soov saada leevendust rasvumisega kaasas käivatest haigustest. Tegelikus elus on põhjused muidugi rohkemal või vähemal määral põimunud.

Kui suur on piisav kaalulangus? Üheselt vastata on keeruline, näiteks kui räägime rasvumisest tingitud haigustest, siis paraneb inimese terviseseisund tunduvalt juba 10% kehakaalu languse järel. Esteetilisi ja funktsionaalseid eesmärke 10% kaalulangus samas alati täita ei pruugi. 100kg kaaluva pikemat kasvu mehe puhul tähendab 10% kaalulangust normaalkaalu saavutamist, 150kg kaaluva patsiendi puhul oleks selleks vaja kaotada 60 kg. Nagu öeldud, siis kaalulangetusmeetmeid on erinevaid alustades väikestest muutustest igapäevastes toitumis – ja liikumisharjumustes ja lõpetades kaalukirurgiaga.

Rasvumise raviks on laias laastus 4 võimalust: elustiilimuutus, ravimid, endoskoopiline ravi e. maoballoon ning kaalukirurgia. Allpool proovimegi avada nende sisu ja tulemuslikkust.

Rasvumise baasravi ehk elustiilimuutus

Baasravi tähendab lihtsustatult liikumist ja toitumise muutust. Näiteks võib tuua klassikalise soovituse vähendada igapäevaselt tarbitavate kalorite hulga 500 kcal võrra ning treenida mõõduka intensiivsusega vähemalt 150 minutit nädalas. Lisaks võib baasravi endas sisaldada nõustamist, kognitiiv-käitumuslikku ravi või osalemist tugigruppides.

Avaldatud uuringute põhjal on keskmine pikaajaline (rohkem kui 1 aasta kestev) kaalulangus 3-5%,  intensiivsemates programmides kuni 6%. Näitena võib siin tuua, et tasulistes programmides nagu Akins või Weight Watchers osalejad kaotavad esimese aasta lõpuks keskmiselt 3kg oma kehakaalust.

Juhin tähelepanu, et vaatamata esmapilgul tagasihoidlikele tulemustele leidub ka baasravi puhul patsiente, kes saavutavad püsiva ja märkimisväärse kaalulanguse. Näiteks LOOK AHEAD uuringus kaotas iga kümnes osaleja püsivalt üle 15% kehakaalust. Ei tohi unustada, et baasravi on vältimatu ka muude kaalulangetusmeetodite nagu  ravimite või kirurgia puhul –  siingi on toitumis- ja liikumisharjumuste muutmine möödapääsmatu.

Rasvumisevastased ravimid

Kaalulangetamiseks kasutatakse mitmeid retseptiravimeid, mis mõjutavad seedimist, imendumist, söögiisu või ainevahetust. Ravimite kasutamine on edukas ainult  koos  eelpool kirjeldatud muutustega elustiilis.

Ravi näidustuseks on kehamassi indeks üle 30kg/m2 või üle 27kg/m2 kui esineb mõni rasvumisest tingitud krooniline haigus, näiteks II tüübi diabeet. Kui kaalukaotus jääb 3 kuu jooksul peale ravi alustamist alla 5% kehakaalust, soovitatakse üldiselt ravi katkestada, sest preparaatide kõrvaltoimetest tingitud negatiivne mõju tervisele võib olla suurem kui võimalik kasu. Silmas tasub pidada sedagi, et ravi lõpetamisel kehakaal tõuseb, ehk raviefekt püsib senikaua kuni ravimit võetakse. Eestis kaalulangetusravimid Haigekassa soodustuse alla ei kuulu, kuigi mõned neist on soodusravimite nimekirjas teise tüübi diabeedi ravimitena. Allpool lähemalt Eestis saadaolevatest preparaatidest:

Naltrexon/Bupropion – kombinatsioon võõrutusravimist ja antidepressandist, mis vähendab söögiisu, täpsem toimemehhanism on teadmata. Pikaaegne kaalulangus võrreldes vaid elustiiliraviga täiendavalt 5% kehakaalust,  kõrvaltoimeteks iiveldus, peavalu ja kõhukinnisus. Eestis on selle ravi maksumus ligikaudu 100 eurot kuus.

Liraglutiid – tekitab küllastustunnet ning vähendab sellega söögiisu. Tegu on 1 kord päevas süstitava ravimiga, mille keskmine pikaaegne kaalulangus võrrelduna vaid elustiiliraviga on täiendavalt 5-6% kehakaalust. Kõrvaltoimeteks enamasti seedetrakti sümptomid. Ravi maksumus kaalulangetuse näidustusel ilma Haigekassa soodustuseta on 280 eurot kuus.

Orlistat – toimib rasva seediva ensüümi pärssijana, mille tulemusel kolmandik söödud rasvast ei imendu. Ravimi sagedaseks kõrvaltoimeks kõhulahtisus. 1 aasta keskmine kaalulangus võrrelduna vaid elustiiliraviga täiendavalt 3% kehakaalust  ning ravi  hind 140 eurot kuus.

Semaglutiid – toimelt sarnane liralglutiidiga ehk tekitab küllastustunnet ning vähendab sellega söögiisu. Semaglutiidi süstitakse 1 kord nädalas ning 1 aasta keskmine kaalulangus võrrelduna vaid elustiiliraviga on täiendavalt 12,5% kehakaalust. Eestis on semaglutiid saadaval II tüüpi diabeediravimina (Ozempic) ning nädalase ravi hind kaalulangetuse näidustusel oleks 176 eurot ehk pisut üle 9000 euro aastas.

Retseptiravimite puhul on ülioluline, et ravi toimuks arstliku järelevalve all arvestades nii näidustusi kui vastunäidustusi.

Rasvumise endoskoopiline ravi ehk maoballoon

Endoskoopilises ravis on levinuim meetod  makku viidud või allaneelatud balloon, mis täidab osa mao valendikust (500-700ml) vähendades näljatunnet ning toiduportsjonite suurust. Raviefekti püsimiseks tuleb ballooni vahetada iga 6-12 kuu tagant. Endoskoopilise ravi lühiajalise tulemuslikkuse kohta (6 kuud) on avaldatud palju uuringuid, keskmine kaalulangus võrrelduna vaid elustiiliraviga on täiendavalt 10-12% kehakaalust. Kaugtulemuste kohta on andmeid vähe, näiteks olid patsiendid 1 a peale ravi kaotanud oma kaalust 4,5%  enam võrreldes ainult elustiiliravi saavate patientidega..

Enam kui pooltel patsientidel  hakkab kehakaal pärast ballooni eemaldamist taas kasvama ning saavutab endise taseme aasta jooksul peale eemaldamist. Seetõttu ei peeta maoballooni pikaajaliselt efektiivseks kaalukontrolli meetodiks.

Kaalukirurgia ehk maovähendusoperatsioon

Võrreldes teiste meetoditega on kaalukirurgia kõige radikaalsem ja kõige tulemuslikum rasvumise raviviis. On avaldatud palju pikaajalisi uuringuid, mille põhjal on kaalukirurgia patsiendid 10 ja enam aastat  peale operatsiooni kaotanud keskmiselt 20-30% algsest kehakaalust. Tulemus sõltub operatsiooni meetodist. Maost möödajuhtivate (bypass) operatsioonide pikaajaline kaalulangus on suurem kui sleeve korral.

Lisaks kaalulangusele on kirurgia tõhus meetod mitmete rasvumisega kaasas käivate haiguste,  näiteks II tüübi diabeedi või uneapnoe ravis. Tegu on suhteliselt turvalise kirurgilise operatsiooniga, mille suremus- või tüsistuste risk on madalam kui näiteks sapipõie või pimesoole kirurgilisel eemaldamisel. Tänapäevane kaalukirurgia on väheinvasiivne ning patsiendid taastuvad kiiresti. On oluline rõhutada, et pelgalt kirurgilisest sekkumisest ei piisa vaid siingi on oluline roll elustiiliravil, selleks nõustatakse patsienti pikaajaliselt nii toitumise kui ka liikumiseharjumuste osas. Kirurgilisele ravile võib mõelda kui kehamassiindeks ületab 30kg/m2 piiri ja esinevad rasvumisega seotud haigused.

Kokkuvõtteks tuleb nentida, et ideaalset rasvumise ravimeetodit, mis võimaldaks korraga nii märkimisväärset kaalulangust, pikaaegset tulemust, väheseid kõrvaltoimeid, oleks mittekirurgiline ning odav – meil tänaseni pole. Kaalulangetuse teekond peab olema terviklik, alustades esmalt ja alati baasravist. Kui see soovitud tulemust ei anna, tuleks lähtuvalt eesmärkidest, eelistustest ja võimalustest mõelda järgmistele astmetele raviredelil – olgu selleks ravimid, maoballoon või kaalukirurgia.

Kui tunned, et kaalukirurgia võiks olla lahendus Sinu jaoks täida allolev vorm ja saa vastus oma sobivuse kohta

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.