fbpx

Kui liigsed kilod tekivad märkamatult ja iseenesest, siis kaalu langetamine ja hoidmine nõuab pidevat teadlikku pingutust. Kaalulangetamise kirevas maailmas on üha keerulisem orienteeruda, sest uusi meetodeid, dieete ja ravimeid lisandub pidevalt. Selle artikli eesmärgiks on anda ülevaade erinevatest rasvumise ravimeetoditest.

Püsiv kaalulangus nõuab terviklikku lähenemist. Ajaliselt võib igasuguses kaaluravis eristada kahte faasi: lühiajaline kaalu langetamise faas ja (ideaalis) elukestev kaalulanguse säilitamise faas. Esimene põhineb eeskätt päevase kaloraaži piiramisel, teine aga kehalisel aktiivsusel, tervislikul eluviisil ja mõistlikel toitumismustritel. Meetodi valikul mängib rolli nii liigsete kilode hulk kui kaalulangetuse eesmärk – olgu selleks rahulolematus oma välimusega, raskused igapäevaste kehaliste toimingute sooritamisel  või  soov saada leevendust rasvumisega kaasas käivatest haigustest. Tegelikus elus on põhjused muidugi rohkemal või vähemal määral põimunud.

Kui suur on piisav kaalulangus? Üheselt vastata on keeruline, näiteks kui räägime rasvumisest tingitud haigustest, siis paraneb inimese terviseseisund tunduvalt juba 10% kehakaalu languse järel. Esteetilisi ja funktsionaalseid eesmärke 10% kaalulangus samas alati täita ei pruugi. 100kg kaaluva pikemat kasvu mehe puhul tähendab 10% kaalulangust normaalkaalu saavutamist, 150kg kaaluva mehe puhul oleks selleks vaja kaotada 60 kg. Nagu öeldud, siis kaalulangetusmeetmeid on erinevaid alustades väikestest muutustest igapäevastes toitumis – ja liikumisharjumustes ja lõpetades kaalukirurgiaga.

Rasvumise raviks on laias laastus 4 võimalust: elustiilimuutus, ravimid, endoskoopiline ravi e. maoballoon ning kaalukirurgia. Allpool proovimegi avada nende sisu ja tulemuslikkust.

Rasvumise baasravi ehk elustiilimuutus

Baasravi tähendab lihtsustatult liikumist ja toitumise muutust. Näiteks võib tuua klassikalise soovituse vähendada igapäevaselt tarbitavate kalorite hulga 500 kcal võrra ning treenida mõõduka intensiivsusega vähemalt 150 minutit nädalas. Lisaks võib baasravi endas sisaldada nõustamist, kognitiiv-käitumuslikku ravi või osalemist tugigruppides.

Avaldatud uuringute põhjal on keskmine pikaajaline (rohkem kui 1 aasta kestev) kaalulangus 3-5%,  intensiivsemates programmides kuni 6%.

Vaatamata esmapilgul tagasihoidlikele tulemustele leidub ka baasravi puhul patsiente, kes saavutavad püsiva ja märkimisväärse kaalulanguse. Näiteks LOOK AHEAD uuringus kaotas iga kümnes osaleja püsivalt üle 15% kehakaalust. Ei tohi unustada, et baasravi on vältimatu ka muude kaalulangetusmeetodite nagu  ravimite või kirurgia puhul –  siingi on toitumis- ja liikumisharjumuste muutmine möödapääsmatu.

Kaalulangetusravimid

Kaalulangetamiseks kasutatakse mitmeid retseptiravimeid, mis mõjutavad seedimist, imendumist, söögiisu või ainevahetust. Ravimite kasutamine on edukas ainult  koos  eelpool kirjeldatud muutustega elustiilis.

Ravi näidustuseks on kehamassi indeks üle 30kg/m2 või üle 27kg/m2 kui esineb mõni rasvumisest tingitud krooniline haigus, näiteks II tüübi diabeet. Kui kaalukaotus jääb 3 kuu jooksul peale ravi alustamist alla 5% kehakaalust, soovitatakse üldiselt ravi katkestada, sest preparaatide kõrvaltoimetest tingitud negatiivne mõju tervisele võib olla suurem kui võimalik kasu. Silmas tasub pidada sedagi, et ravi lõpetamisel kehakaal tõuseb, ehk raviefekt püsib senikaua kuni ravimit võetakse. Eestis kaalulangetusravimid Haigekassa soodustuse alla ei kuulu, kuigi mõned neist on soodusravimite nimekirjas teise tüübi diabeedi ravimitena.

Üheks populaarseimaks ravimiks hetkel on Semaglutiid (Ozempic), mida  kasutatakse nii teise tüübi diabeedi kui rasvumise ravis. Uuringutes, milles on hinnatud ravimi kehakaalu alandavat toimet on patsientidele semaglutiidi manustatud 2,4mg nädalas. Sellega kaotasid patsiendid keskmiselt 12,4% oma kehakaalust. Väiksemate dooside korral on ka kaalulangus väiksem. Kaalulanguse säilitamiseks tuleb ravimit manustada pidevalt, sest selle katkestamisel tõuseb kehakaal endiste väärtusteni. Kasutades Eestis kättesaadavaid semaglutiidi ravimvorme (0,25mg, 0,5mg ja 1 mg süstaldes) on tootja poolt soovitatud nädalase ravimikoguse (2,4mg) hind patsiendi jaoks umbes 53 EUR nädalas, ehk ligi 2800 EUR aastas. Väiksemate dooside korral, näiteks 1mg nädalas on ravi maksumus väiksem, kuid väiksem on ka kaalulangus. On raske öelda, kas semaglutiidi kaalu langetav toime püsib pikaajaliselt, sest senised uuringud on piirdunud 2 aastase jälgimisperioodiga. Nii kaalulangus kui ravi maksumus semaglutiidiga  on võrreldavad maoballooniga.

Retseptiravimite puhul on oluline, et ravi toimuks arstliku järelevalve all arvestades nii näidustusi kui vastunäidustusi.

Rasvumise endoskoopiline ravi ehk maoballoon

Endoskoopilises ravis on levinuim meetod  makku viidud või allaneelatud balloon, mis täidab osa mao valendikust (500-700ml) vähendades näljatunnet ning toiduportsjonite suurust. Raviefekti püsimiseks tuleb ballooni vahetada iga 6-12 kuu tagant. Endoskoopilise ravi lühiajalise tulemuslikkuse kohta (6 kuud) on avaldatud palju uuringuid, keskmine kaalulangus võrrelduna vaid elustiiliraviga on täiendavalt 10-12% kehakaalust. Kaugtulemuste kohta on andmeid vähe, näiteks olid patsiendid 1 a peale ravi kaotanud oma kaalust 4,5%  enam võrreldes ainult elustiiliravi saavate patsientidega.

Enam kui pooltel patsientidel  hakkab kehakaal pärast ballooni eemaldamist taas kasvama ning saavutab endise taseme aasta jooksul peale eemaldamist. Seetõttu ei peeta maoballooni pikaajaliselt efektiivseks kaalukontrolli meetodiks.

Kaalukirurgia ehk maovähendusoperatsioon

Võrreldes teiste meetoditega on kaalukirurgia kõige radikaalsem ja kõige tulemuslikum rasvumise raviviis. On avaldatud palju pikaajalisi uuringuid, mille põhjal on kaalukirurgia patsiendid 10 ja enam aastat  peale operatsiooni kaotanud keskmiselt 25% algsest kehakaalust. Tulemus sõltub operatsiooni meetodist. Maost möödajuhtivate (bypass) operatsioonide pikaajaline kaalulangus on suurem kui sleeve korral.

Lisaks kaalulangusele on kirurgia tõhus meetod mitmete rasvumisega kaasas käivate haiguste, näiteks II tüübi diabeedi või uneapnoe ravis. Tegu on suhteliselt turvalise kirurgilise operatsiooniga, mille suremus- või tüsistuste risk on madalam kui näiteks sapipõie või pimesoole kirurgilisel eemaldamisel. Tänapäevane kaalukirurgia on väheinvasiivne ning patsiendid taastuvad kiiresti. On oluline rõhutada, et pelgalt kirurgilisest sekkumisest ei piisa, siingi on oluline roll elustiiliravil, selleks nõustatakse patsienti pikaajaliselt nii toitumise kui ka liikumiseharjumuste osas. Kirurgilisele ravile võib mõelda kui kehamassiindeks ületab 30kg/m2 piiri ja esinevad rasvumisega seotud haigused.

Kokkuvõtteks tuleb nentida, et ideaalset rasvumise ravimeetodit, mis võimaldaks korraga nii märkimisväärset kaalulangust, pikaaegset tulemust, väheseid kõrvaltoimeid, oleks mittekirurgiline ning odav – meil tänaseni pole. Kaalulangetuse teekond peab olema terviklik, alustades esmalt ja alati baasravist. Kui see soovitud tulemust ei anna, tuleks lähtuvalt eesmärkidest, eelistustest ja võimalustest mõelda järgmistele astmetele raviredelil – olgu selleks ravimid, maoballoon või kaalukirurgia.