fbpx

Standard gastric bypass operatsioon on olnud kaalukirurgia kuldstandardiks viimase 30 aasta jooksul. Samas on jätkunud operatsioonimeetodite otsingud, mis võimaldaksid veelgi paremat ja püsivamat kaalulangust senisest veelgi väiksemate kõrvaltoimete riskiga. Viimase 10 aasta jooksul populaarsust võitnud sleeve operatsioon pole enesele pandud lootuseid täielikult täitnud. Mao-söögitoru refluks (kõrvetised) ja väiksem kaalulangus võrreldes maost möödajuhtiva operatsiooniga on osutunud peamisteks sleeve pikaajalisteks puudusteks.

Mini-Bypass operatsioonAeg, mil mini bypass operatsiooni käsitleti standard bypass operatsiooni kõrval kui uut või eksperimentaalset on möödas. Mini bypass’iga seotud kartused ja hirmud nagu sagedasemad kõrvetised ning sapirefluksiga seotud maovähi riski tõus ei ole suurtes ja pikaajalistes uuringutes kinnitust leidnud. Pigem võib väita vastupidist: kaalulangus, veresuhkru ja vererasvade kontroll on selle operatsiooni korral parem, samuti esineb teatud kõrvaltoimeid nagu maohaavandid, soolesulgused ja kõhuvalu episoodid vähem kui standard bypass’i korral.

Hiljutised uuringud kinnitavad, mini bypass operatsiooni eeliseid

Hiljutises metaanalüüsis (Int J Surg 2018 AUG; 7-14), milles võrreldi omavahel mini ja standard bypass’i leiti, et mini bypass operatsiooni on tehniliselt lihtsam teostada, kuid võimaldab suuremat  pikaajalist kaalulangust ning veresuhkru kontrolli. Varajaste ega hilistüsistuste osas erinevusi ei olnud.

Samad autorid võrdlesid teises metaanalüüsis (Medicine (Baltimore) 2017 Dec;96(50)) omavahel sleeve ja mini bypass operatsioonide tulemuslikkust ning jõudsid järeldusele, et mini bypass operatsioon võimaldab suuremat pikaajalist kaalulangust, paremat veresuhkru, vererõhu ning uneapnoe  kontrolli, põhjustab vähem tüsistusi nagu õmblusjoone leke või kõrvetised. Samuti seostus mini bypass oluliselt väiksema hilisema kordusoperatsiooni vajadusega.

Kolmas metaanalüüs (Clin Obes. 2018 Jun;8:(3):159-169) võrdles omavahel mini ja standard bypass’i. Autorid järeldasid, et mini bypass võimaldas suuremat kaalulangust koos parema veresuhkru kontrolliga II tüübi diabeetikutel. Tüsistuste risk oli võrdne, välja arvatud soolesulguse risk, mis oli kõrgem standard bypass´i – ja vaegtoitumuse risk, mis oli kõrgem mini bypass’i järgselt (0,71%).

2017a IFSO*  poolt läbiviidud kliiniliste ekspertide ehk kaalukirurgide küsitluse põhjal leidis  neist 100%, et mini bypass on üldaktsepteeritud  operatsioonimeetod ja 96% leidis, et seda ei peaks enam käsitlema kui uut või eksperimentaalset (Obes Surg 2018 Feb;28(2):303-312).

Kokkuvõtteks

Kaalukirurgia Keskus lähtub mini bypass’i soovitamisel IFSO*  konsensusest:  operatsiooni võib kaaluda patsientidel kehamassi indeksiga 30-40kg/m2 kui tegu on kõrge riskiga rasvumisega ning patsientidel kehamassi indeksiga alates 40mg/m2 sõltumata kaasuvatest haigustest ja metaboolsetest seisunditest.

*IFSO – International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders