fbpx

Kui otsus kaalukirurgia kasuks tehtud, seisab ees järgmine küsimus: milline operatsioonimeetod valida. Peamisteks väljakujunenud ja pikaajaliselt efektiivseteks meetoditeks kaalukirurgias on sleeve, standard bypass, sleeve-bypass ja mini-bypass. Käesolevast ülevaatest on välja jäetud kordus- e revisioonoperatsioonid.

Etteruttavalt võib öelda, et kõik ülalnimetatud operatsioonid on efektiivsed ja valida ei tule mitte hea ja halva vahel, vaid leidmaks headest valikutest patsiendile sobivaima. Konkreetse patsiendi puhul esineb harva üht või teist meetodit absoluutselt välistavaid või soosivaid asjaolusid.

Kaalukirurgia eesmärgid ja sellest tulenevad operatsioonimeetodi valiku kriteeriumid erinevatel patsientidel võivad olla erinevad. Näiteks tähtsustab osa patsiente enim kaalulangust, teised aga, sageli keskmisest eakamad patsiendid,  pigem võimalust leida leevendust rasvumisega kaasas käivatest haigustest nagu II tüübi diabeet, uneapnoe, liigeste ja seljavalu jne.

On tõsi, et tavaliselt seostub suurem kaalulangus parema kaasuvate haiguste kontrolli ja parema elukvaliteediga, kuid mitte alati. Asi on selles, et rahulolu operatsiooniga mõjutab kaalulanguse kõrval ka operatsiooni kõrvaltoimete esinemine ja on võimalik, et patsient, kelle kaalulangust võib kõigile eeskujuks tuua on kõrvaltoimete tõttu lõpptulemuses siiski pettunud.

Olgu öeldud, et meie kogemuse põhjal ei sõltu vahetute kirurgiliste tüsistuste nagu õmbluste lekked või verejooksu risk valitud operatsioonimeetodist, samuti pole erinev operatsioonijärgse taastumise kiirus. Teostame kõiki mainitud operatsioone võrredaval arvul ning me ei eelista üht või teist operatsioonimeetodit selle teostamise lihtsuse või keerukuse tõttu.

Tulevikus planeeritavad rasedused ja sünnitused operatsioonimeetodi valikut erinevate operatsioonimeetodite vahel mõjutama ei peaks.

Kõik kaalukirurgilised operatsioonid vajavad head elustiili toetust teadlike toiduvalikute ja regulaarse liikumise näol.

Valik tuleb siiski teha ja allpool iseloomustan erinevaid operatsioonimeetodeid koos soovitusega,  kelle konkreetne operatsioonimeetod võik enim sobida.

 

Mao plikatsioon ja maopaela operatsioon

Mõlema operatsioonimeetodi eelisena on välja toodud asjaolu, et magu ei avata ega eemaldata ning ei muudeta toidu teekonda seedetraktis. Samuti nende suhteline odavus võrreldes sleeve ja bypass tüüpi operatsioonidega, kuna nende puhul ei kasutata kulukaid õmblusaparaate ehk staplereid. Mõlema meetodi kunagine populaarsus on praeguseks möödunud, põhjuseks kesised pikaajalised ravitulemused ja maopaelast kui võõrkehast põhjustatud hilistüsistused. Näiteks Eestis 2019 teostatud 803 kaalukirurgilise operatsiooni seas oli vaid 4 plikatsiooni ja 25 maopaela lõikust.

Eeltoodud põhjustel on Kaalukirurgia Keskus loobunud plikatsiooni ja maopaela operatsioonide pakkumisest oma patsientidele.

Kuna standard- ja mini-bypassi võrdlevaid uuringuid on vähe, siis on Kaalukirurgia Keskus koos Tartu Ülikooli Kliinikumi ja Põhja-Eesti Regionaalhaiglaga algatanud uuringu, milles nimetatud operatsioonimeetodeid omavahel võrreldakse. Uuringus osalemine meie patsientidele on vabatahtlik ja sellele eelneb uuringu olemuse põhjalik tutvustamine. Uuring on heaks kiidetud Tartu Ülikooli inimuuringute eetikakomitee poolt.