fbpx

Eesti Bariaatrilise ja Metaboolse Kirurgia Selts (EBMKS) avaldas andmed 2019. aasta kaalukirurgiliste operatsioonide statistika kohta Eestis, mille kohaselt teostati Eesti raviasutustes kokku 803 kaalukirurgilist operatsiooni.

Valdavad operatsioonimeetodid 2019. aastal olid sleeve operatsioon (40,2 %), maost möödajuhtiv ehk bypass operatsioon (37,3%) ja mini-bypass operatsioon (13,1%). Ülejäänud operatsioonimeetodid: revisioonoperatsioonid (5,7 %), maopael (3%) moodustasid kokku 10% kõikidest operatsioonidest.

Kokku on Eestis aastatel 2004-2019 teostatud 6555 kaalukirurgilist operatsiooni. Domineerivaimaks operatsioonimeetodiks Eestis on on läbi aegade olnud standard bypass operatsioon. Kui aastatel 2017-2018 tehti sleeve operatsioone rohkem kui bypass operatsioone, siis 2019aastal on trend pöördunud ning standard bypass koos mini bypass operatsioonidega moodustavad taas üle poole operatsioonide koguarvust.

Bariaatriline kirurgia eestis

Kui kaua on Eestis kaalukirurgilisi operatsioone tehtud?

Kaasaaegse ehk laparoskoopilise kaalukirurgiaga alustati Eestis Põhja-Eesti Regionaalhaiglas, kus 2004. aastal teostati esimene laparoskoopiline maopaela operatsioon ning 2005. aastal esimesed mao bypass – ja sleeve operatsioonid.

Kui 2005. aastal teostati Eestis kokku vaid 7 operatsiooni, siis järgnevatel aastatel sisenes kaalukirurgia kiire arengu faasi. 2013. aastal teostati Eestis kokku juba 677 operatsiooni.

Sealt edasi on operatsioonide arv stabiliseerunud umbes 700-800 operatsioonile aastas, mis oli 2019 aastal (803 operatsiooni) samas suurusjärgus Taani ja Soomega, kus tehakse umbes 1000 operatsiooni aastas.

Kui levinud/populaarne on kaalukirurgia Eestis võrreldes meie lähiriikidega?

Vaadates operatsioonide arvu 1 miljoni elaniku kohta 2019. aastal, siis oli see Eestis (604) kõrgem kui Norras (520) või Rootsis (532) ning oluliselt kõrgem kui Soomes (188) või Taanis (174).

Suure tõuke kaalukirurgia kui uue kirurgiaharu arenguks Eestis andis operatsioonide rahastamine Eesti Haigekassa poolt. Lätis ja Leedus, kus alustati kaalukirurgiaga Eestiga samal ajal on avaliku rahastamise puudumise või vähesuse tõttu operatsioonide arv 2-3 korda väiksem.

Kaalukirurgia sai palju positiivset tähelepanu 2013 aastal, mil dr Ilmar Kaur valiti Eesti Aasta Arstiks.

2019 aastal teostatud 803 operatsioonist rahastati Haigekassa poolt 418 e 52%. Viimastel aastatel on Haigekassa eelarvest tingituna operatsioonide avalik rahastamine vähenenud. Ooteaeg Haigekassa poolt rahastatavale operatsioonile on erinevates raviasutustes 12-18 kuud.

48% patsientidest tasus operatsiooni eest ise ning nende osakaal on aasta-aastalt suurenenud. Siia alla kuuluvad ka Eestis opereeritud välisriikide patsienti, kes on tulnud Eestise operatsioonile peamiselt põhjamaadest ja Suurbritanniast. 

Milline on kaalukirurgia meditsiiniline tase ja ohutus Eestis?

EBMKS juhataja dr Ilmar Kauri sõnul on märkimisväärne, et Eesti atraktiivne välispatsientidele nendest riikidest, kus ollakse harjunud väga kõrge meditsiini tasemega. See on tunnustus Eesti meditsiinile ja kitsamalt Eesti kaalukirurgidele.

Dr Kauri sõnul tehakse 84% Eesti operatsioonidest suuremates keskustes (kus tehakse vähemalt 100 operatsiooni aastas) – see on kindlasti asjaolu, mis võimaldab paremat ja ohutumat kirurgiat. Bariatric Services AS kirurgide tiim (Dr Kaur ja Dr Miidla) teostasid 2019. aastal kokku 412 kaalukirurgilist operatsiooni, mis teeb nendest suurima kaalukirurgia meeskonna Baltimaades ja Soomes.

Kaalukirurgilisi operatsioone teostati 2019. aastal kaheksas Eesti haiglas.

Suuremateks keskusteks, kus tehakse vähemalt 100 operatsiooni aastas, on AS Fertilitase haigla (313 operatsiooni), Põhja-Eesti Regionaalhaigla (204) ja Tartu Ülikooli Kliinikum )116). Kõige kiirem kasv on toimunud Fertilitase erahaiglas, kus teostab oma operatsioone ka Bariatric Services AS.

Eesti Haigekassa bariaatrilise kirurgia ravijuhendiga (2016) on sätestatud operatsioonieelsed ja operatsioonijärgsed vajalikud uuringud, nõustamised, järelkontrollivisiidid ja nende korraldus kaalukirurgilistele patsientidele Eestis.

Kaalukirurgia ohutust ja kvaliteeti iseloomustavad operatsioonidega seotud suremus ja raskete tüsistuste sagedus. Perioperatiivne suremus perioodil 2004-2019 (6555 operatsiooni) oli 0,1% ja raskeid tüsistusi, mis vajasid kordusoperatsiooni, esines 2019 aastal 1% ehk 7-l opereeritutest. Need tulemused on võrreldavad teiste riikide andmetega. Rahvusvahelises võrdluses saab Eesti kaalukirurgia kvaliteeti pidada väga heaks. 

Bariaatriline kirurgia suremus

Millised on enimlevinud operatsioonimeetodid Eesti kaalukirurgias?

Ajalooliselt on valdavateks operatsioonimeetoditeks Eestis olnud mao bypass- ja sleeve operatsioonid. Põhjuseks on eeskätt asjaolu, et mõlemad operatsioonid on olnud Haigekassa poolt kompenseeritavate raviteenuste nimekirjas, erinevalt maopaela operatsioonist.

2004-2017 aastatel on 65% Eesti operatsioonidest tehtud bypass meetodil, kuid sleeve operatsiooni osakaal on aasta-aastalt suurenenud. 2017 ja 2018 aastal ületas sleeve operatsioonide arv esmakordselt bypassi oma. Sama trend iseloomustab ka paljusid teisi riike Euroopas ning näiteks USA-d. Põhjuseks on sleeve operatsioonitehnika suurem standardiseeritus võrreldes aastatetagusega ja sellest tulenevalt paremad ravitulemused. Ei saa ka alahinnata patsientide kalduvust eelistada nii-öelda loomulikumat operatsiooni, mille kõrvaltoimete ja tüsistuste spekter tundub olevat leebem võrreldes bypassiga. Bypass jääb suurte kogemuste ning heade pikajaliste ravitulemuste tõttu siiski endiselt kaalukirurgia kuldstandardiks, mille vastu erinevaid ja uusi meetodeid võrreldakse.

Samas, 2019a nägime taas trendi pöördumist ning seoses mini-bypass operatsiooni üha suurema populaarsusega ületas möödajuhtivate operatsioonide (standard – ja mini bypass) koguarv Eestis sleeve operatsioonide arvu.

Kokkuvõttes nendib EBMKS, et kaalukirurgia näol on Eestis tegu väljakujunenud kirurgia valdkonnaga. Operatsioonide suhtarv elanikkonda on Eestis maailma kõrgeimate seas, institutsionaalne ja individuaalne kirurgiline kogemus on suur ning see võimaldab head ja stabiilset kirurgia kvaliteeti, mille üheks indikaatoriks on meie aasta-aastalt suurenev atraktiivsus ka välisriikide patsientide jaoks.

Võta Ühendust

Ja küsi rohkem informatsiooni