fbpx

Eesti Bariaatrilise ja Metaboolse Kirurgia Selts (EBMKS) avaldas andmed 2018. aasta kaalukirurgiliste operatsioonide statistika kohta Eestis, mille kohaselt teostati Eesti raviasutustes kokku 734 kaalukirurgilist operatsiooni.

Valdavad operatsioonimeetodid 2018. aastal olid sleeve gastrektoomia (51%) ja mao bypass operatsioon (37%). Ülejäänud operatsioonimeetodid – mini mao bypass operatsioon (4%), revisioonoperatsioon (5%), maopael (3%) moodustasid kokku 12% kõikidest operatsioonidest.

Kokku on Eestis aastatel 2004-2018 teostatud 5752 kaalukirurgilist operatsiooni. 

Kui kaua on Eestis kaalukirurgilisi operatsioone tehtud?

Kaasaaegse ehk laparoskoopilise kaalukirurgiaga alustati Eestis Põhja-Eesti Regionaalhaiglas, kus 2004. aastal teostati esimene laparoskoopiline maopaela operatsioon ning 2005. aastal esimesed mao bypass – ja sleeve operatsioonid.

Kui 2005. aastal teostati Eestis kokku vaid 7 operatsiooni, siis järgnevatel aastatel sisenes kaalukirurgia kiire arengu faasi. 2013. aastal teostati Eestis kokku juba 677 operatsiooni.

Sealt edasi on operatsioonide arv stabiliseerunud umbes 700 operatsioonile aastas, mis oli 2016. aastal samaväärne Taaniga (700 operatsiooni) ja veidi vähem kui Soomes (1044 operatsiooni 2018 aastal). 

Kui levinud/populaarne on kaalukirurgia Eestis võrreldes meie lähiriikidega?

Vaadates operatsioonide arvu 1 miljoni elaniku kohta 2017. aastal, siis oli see Eestis (560) samaväärne regiooni liidrite Norra (566) ja Rootsiga (565) ning oluliselt suurem kui Soomes (166) või Taanis (125).

Suure tõuke kaalukirurgia kui uue kirurgiaharu arenguks Eestis andis operatsioonide rahastamine Eesti Haigekassa poolt. Lätis ja Leedus, kus alustati kaalukirurgiaga Eestiga samal ajal on avaliku rahastamise puudumise või vähesuse tõttu operatsioonide arv 2-3 korda väiksem.

Kaalukirurgia sai palju positiivset tähelepanu 2013 aastal, mil dr Ilmar Kaur valiti Eesti Aasta Arstiks.

2018 aastal teostatud 734 operatsioonist rahastati Haigekassa poolt 418 e 57%. Viimastel aastatel on Haigekassa eelarvest tingituna operatsioonide avalik rahastamine vähenenud. Ooteaeg Haigekassa poolt rahastatavale operatsioonile on erinevates raviasutustes 18-24 kuud.

42% patsientidest tasus operatsiooni eest ise ning nende osakaal on aasta-aastalt suurenenud. Siia alla kuuluvad ka Eestis opereeritud umbes 170 välisriigi patsienti, kes on tulnud operatsioonile peamiselt põhjamaadest ja Suurbritanniast. 

Milline on kaalukirurgia meditsiiniline tase ja ohutus Eestis?

EBMKS juhataja dr Ilmar Kauri sõnul on märkimisväärne, et Eesti atraktiivne välispatsientidele nendest riikidest, kus ollakse harjunud väga kõrge meditsiini tasemega. See on tunnustus Eesti meditsiinile ja kitsamalt Eesti kaalukirurgidele.

Dr Kauri sõnul tehakse 84% Eesti operatsioonidest suuremates keskustes (kus tehakse vähemalt 100 operatsiooni aastas) – see on kindlasti asjaolu, mis võimaldab paremat ja ohutumat kirurgiat. Bariatric Services AS kirurgide tiim (Dr Kaur ja Dr Miidla) teostasid 2017. aastal kokku 342 kaalukirurgilist operatsiooni, mis teeb nendest suurima kaalukirurgia meeskonna Baltimaades ja Soomes.

Kaalukirurgilisi operatsioone teostati 2018. aastal kaheksas Eesti haiglas.

Suuremateks keskusteks, kus tehakse vähemalt 100 operatsiooni aastas, on Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Ida-Tallinna Keskhaigla, Fertilitase erahaigla ja Tartu Ülikooli Kliinikum. Kõige kiirem kasv on toimunud Fertilitase erahaiglas, kus 2017. aastal tehti 215 operatsiooni (2017 – 131 operatsiooni).

Eesti Haigekassa bariaatrilise kirurgia ravijuhendiga (2016) on sätestatud operatsioonieelsed ja operatsioonijärgsed vajalikud uuringud, nõustamised, järelkontrollivisiidid ja nende korraldus kaalukirurgilistele patsientidele Eestis.

Kaalukirurgia ohutust ja kvaliteeti iseloomustavad operatsioonidega seotud suremus ja raskete tüsistuste sagedus. Perioperatiivne suremus perioodil 2004-2017 (5752 operatsiooni) oli 0,1% ja raskeid tüsistusi, mis vajasid kordusoperatsiooni, esines 2018 aastal 0,5% ehk 4-l opereeritutest (Lätis oli see näitaja 1,4% ja Leedus 2,5%). Need tulemused on võrreldavad teiste riikide andmetega. Rahvusvahelises võrdluses saab Eesti kaalukirurgia kvaliteeti pidada väga heaks. 

Millised on enimlevinud operatsioonimeetodid Eesti kaalukirurgias?

Ajalooliselt on valdavateks operatsioonimeetoditeks Eestis olnud mao bypass- ja sleeve operatsioonid. Põhjuseks on eeskätt asjaolu, et mõlemad operatsioonid on olnud Haigekassa poolt kompenseeritavate raviteenuste nimekirjas, erinevalt maopaela operatsioonist.

2004-2017 aastatel on 65% Eesti operatsioonidest tehtud bypass meetodil, kuid sleeve operatsiooni osakaal on aasta-aastalt suurenenud. 2017 aastal ületas sleeve operatsioonide arv esmakordselt bypassi oma. Sama trend iseloomustab ka paljusid teisi riike Euroopas ning näiteks USA-d. Põhjuseks on sleeve operatsioonitehnika suurem standardiseeritus võrreldes aastatetagusega ja sellest tulenevalt paremad ravitulemused. Ei saa ka alahinnata patsientide kalduvust eelistada nii-öelda loomulikumat operatsiooni, mille kõrvaltoimete ja tüsistuste spekter tundub olevat leebem võrreldes bypassiga. Bypass jääb suurte kogemuste ning heade pikajaliste ravitulemuste tõttu siiski endiselt kaalukirurgia kuldstandardiks, mille vastu erinevaid ja uusi meetodeid võrreldakse.

Kokkuvõttes nendib EBMKS, et kaalukirurgia näol on Eestis tegu väljakujunenud kirurgia valdkonnaga. Operatsioonide suhtarv elanikkonda on Eestis maailma kõrgeimate seas, institutsionaalne ja individuaalne kirurgiline kogemus on suur ning see võimaldab head ja stabiilset kirurgia kvaliteeti, mille üheks indikaatoriks on meie aasta-aastalt suurenev atraktiivsus ka välisriikide patsientide jaoks.