fbpx

Üheks suureks kaalukirurgiaga seotud hirmuks on kaalu taastõus pärast maovähendusoperatsiooni.

On tõsi, et mõningane kaalutõus peale esialgset kaalulangust on oodatav ning selle suurus individuaalne.

Kehakaalu tõus võib olla ehmatav ja häiriv, seetõttu on oluline omada realistlikke ootusi kaalulanguse ja selle püsivuse osas. Samuti on tähtis aru saada, milliste käitumuslike valikutega on võimalik algset kehakaalu langust pikaajaliselt säilitada ja kaalutõusu vältida.

Esimese 2-3 kuu jooksul peale operatsiooni on kaalulangus väga kiire, hiljem see aeglustub. Madalaim kaal saavutatakse 9-12-l operatsioonijärgsel kuul. Selleks hetkeks ollakse enamasti kaotanud 70-80%, mõnikord isegi 100%  üleliigsest kaalust.

On normaalne ja ootuspärane, et seejärel võtab enamus patsiente 5-10 kg juurde ning kehakaal stabiliseerub tasemel, kus patsiendid on kaotanud 60-70% oma ülekaalust.

Toome näite: patsient, kelle operatsioonieelne kehakaal on 130 kg, tema ideaalkaal aga 70 kg (üleliigset kaalu seega 60 kg) kaotab esimese operatsioonijärgse aasta lõpuks 50 kg, teise operatsioonijärgse aasta jooksul lisandub 10 kg ning kehakaal stabiliseerub 90kg juures. Nii on patsient oma ülekaalust kaotanud 2/3 ehk 67% ehk 40 kg. Ravitulemus vastab igati ootustele, ehki patsient võib olla mõningal määral pettunud, et kaalulangus miinus 50kg ei säilinud.

Millised on kaalukirurgia kaugtulemused

Uuringuid kaalukirurgia pikaajalise efektiivsuse kohta on avaldatud mitmeid. Näiteks 87 üksikuuringut hõlmavas ülevaates(1) leiti, et 10 aastat peale maost möödajuhtivat operatsiooni (bypass) olid patsiendid keskmiselt kaotanud 64% oma ülekaalust, sleeve operatsiooni korral 53%. Vaid 3,4% patsientidest oli 10 a möödudes kaalus taas sedavõrd juurde võtnud, et nende kehakaal mahtus  ±5 % sisse operatsioonieelsest kehakaalust(2).

Eesti patsientidel läbi viidud uuringus, milles hinnati kaugtulemusi peale sleeve operatsiooni, olid patsiendid 5 aastat peale operatsiooni kaotanud 61% oma ülekaalust(3).

25-30% patsientidest kogeb 10 operatsioonijärgse aasta jooksul kehakaalu tõusu, mis võib olla häiriv ja halvendada elukvaliteeti. Peab aga arvestama, et mõningasest kaalutõusust hoolimata säilub neil patsientidel märkimisväärne kaalulangus võrreldes operatsioonieelse kaaluga.

(1)Golzarand, M., Toolabi, K. & Farid, R. Surg Endosc (2017) 31: 4331. https://doi.org/10.1007/s00464-017-5505-1
(2)Maciejewski ML, Arterburn DE, Van Scoyoc L, et al. Bariatric Surgery and Long-term Durability of Weight Loss. JAMA Surg. 2016;151(11):1046-1055
(3)Five-Year Outcome of Laparoscopic Sleeve Gastrectomy, Resolution of Comorbidities, and Risk for Cumulative Nutritional Deficiencies.
Scand J Surg. 2019 Mar;108(1).

On tõsi, et individuaalsed kaalumuutused pärast maovähendusoperatsiooni võivad keskmisest oluliselt erineda

Nii Eestis kui teistes riikides läbi viidud uuringute põhjal võib öelda, et keskmine patsient elab 5 ja 10 aastat peale operatsiooni hästi, säilitades märkimisväärse kaalukaotuse (30-40kg). Vaadates konkreetsete patsientide ravitulemusi näeme, et 10-15% neist on saavutanud ja hoiavad oma ideaalkaalu, teiselt poolt 3-4% patsientidest on tagasi võtnud oma operatsioonieelse kaalu (või enamgi). Ülejäänud asetuvad nende kahe äärmuse vahele.

Operatsioon ise on tehniliselt harva ebaõnnestunud. Operatsioonitehnika on standardne ja väga suur aastane operatsioonide arv (Kaalukirurgia Keskusese üle 300 operatsiooni aastas) võimaldab head kirurgilist taset hoida ja edasi arendada. Erinev on aga patsiendi organismi vastus tehtud operatsioonile. Oma osa on siin nii vanusel kui geenidel, neid me muuta ei saa.

Pikaajaline kaalulangus erinevate operatsioonimeetoditega (standard- ja mini bypass, sleeve) tundub andvat eelise pigem maost möödajuhtivatele operatsioonidele: standard ja mini bypassile, ehki erinevused ei ole suured. Möödajuhtivate operatsioonide korral on tulemus paremini ennustatav, Sleeve operatsiooni korral on patsientide vahelised erinevused suuremad.

Kuidas kaalulangust hoida?

Jättes kõrvale geenid ja vanuse kui ravitulemuse mõjutajad, vaatame, mille poolest erineb nö „edukate“ kaalulangetajate eluviis ja käitumine „läbikukkujate“ omast. Sel teemal tehtud uuringud toovad välja 4 olulist harjumust, mis seostuvad suurema ja püsivama kaalulangusega.

  • Söömiskäitumine ja toiduvalikud. Patsiendid peavad aru saama, millest nende toit koosneb ja vältima kõrgtöödeldud toite ning poolfabrikaate. Lihtsaim viis selle saavutamiseks on valmistada toit ise algainetest. Alati pole see võimalik, kuid ka sellisel puhul jäävad valikud, millede sisse ei tohiks kuuluda tänava- või tanklatoit ning magus. Toit peab olema kvaliteetne.
  • Kehaline aktiivsus. Regulaarne füüsiline koormus aitab kehakaalu säilitada, mitte niivõrd kaalu langetada. Edukad kaalulanguse hoidjad on kehaliselt aktiivsemad, seda nii kirurgia kui toitumise muutustega saavutatud kaalulanguse korral. Sihipäraseks treeninguks peaks olema vähemalt 200 minutit nädalas jaotatuna mitte vähem kui kolmele korrale.
  • Piisava kestusega kvaliteetne ööuni. Kaalulangus parandab une kvaliteeti ja võib tuua unehäiretele leevendust (nt uneapnoe korral). Ebapiisav uneaeg, öö ja päeva rütmi häirumine (nt öövahetuste korral) on sagedasemad uneprobleemide põhjused peale kaalukirurgiat, mida peab võimalusel vältima.
  • Positiivne huvi oma tervise ja keha käekäigu vastu. Oma kehast lugupidamine, selle kaalu ja seisundi regulaarne jälgimine, soovitatud operatsioonijärgsete järelkontrolli visiitide tegemine, laiemalt eakohastes sõeluuringutes osalemine (nt emakakaela või rinnavähk), vaktsineerimine, mittesuitsetamine, mõistlik riskikäitumine jne.Näiteks seostub kaalulanguse püsimisega selline esmapilgul väike asi nagu enese iganädalane kaalumine.

Siinkohal on toodud levinumad vead söömiskäitumises, mis seostuvad kaalu taastõusuga ning toimetulekustrateegiad

Toidukordade vahele jätmine – Pikka aega söömata olek, mis viib ülesöömiseni järgmise toidukorra ajal.
Planeeri toidukorrad oma päevaplaani. Hoia käepärast vahepalad juhuks kui söögikordade vahel peaks nälg tekkima.

Halvad toiduvalikud – töödeldud, praetud ja kiirtoit; tagasipöördumine  vanade harjumuste juurde, mis oli eelneva kaalutõusu põhjuseks.
Otsi tervisliku toidu retsepte, mis oleks lihtsalt ja kiirelt valmivad, et ise toidutegemisele ei kuluks liiga palju aega.

Näksimine – Pidev väikeste suutäite võtmine terve päeva jooksul korraliku eine asemel.
Söö korralikud portsjonid söögiaegadel, nii et tekiks täiskõhutunne.

Öine söömine – Suur hulk kaloreid tarbitakse peale õhtusööki.
Taga piisav ja ühtlane söömine päeva jooksul.

Liiga suured portsjonid – Täiskõhutunde eiramine.
Vähenda portsjoni suuruseid. Soovituslik on, et üks söögikord ei ole suurem kui 200-250g(ml).

Alkoholi tarbimine – Alkohol sisaldab palju kaloreid ning mõjub intensiivsemalt kui enne.
Vähenda alkoholi tarbimist, eriti kuna peale operatsiooni võib alkoholism tekkida ka neil, kellel enne alkoholiga probleeme ei olnud.

Liiga vähene valgu tarbimine – Valk on oluline täiskõhutunde saavutamiseks, aga ka lihasmassi säilitamiseks, mis omakorda aitab rohkem kaloreid põletada.
Pööra tähelepanu toidu valgusisaldusele ja katsu tagada, et saaksid päevas 50-70 valku, kui oled naine ja 60-80g valku, kui oled mees.

Joomine söögikordade ajal – See võib venitada magu ja põhjustada mao varajast tühjenemist s.t täiskõhutunne püsib lühemat aega.
Väldi vedelike tarbimist 20 min enne ja 30 min peale sööki.

Millal võib operatsiooni tulemust pidada heaks – sellega rahul olla?

Kokkuleppeliselt peetakse kaalukirurgia tulemust heaks, kui patsient on oma ülekaalust kaotanud 50% või enam. Samas võib ka 40% ülekaalu kaotus tähendada mõnikord 40-50kg kaalukaotust (kõrge algkaalu korral), mis on märgatavalt enam kui võimaldab ükskõik milline alternatiivne kaaluravi meetod.

Operatsiooni edukust ei peaks hindama ainult läbi kaalulanguse või selle taastõusu, vaid peaks arvestama ka muutusi terviseseisundis ja elukvaliteedis.

Uuringus, milles hinnati maost möödajuhtiva operatsiooni mõju elukvaliteedile 2 aastat peale operatsiooni(4), leidis 97% patsientidest, et nende elukvaliteet oli peale operatsiooni paranenud.

Näidetena positiivsetest muutustest tõid nad üldise kehalise ja vaimse vormi paranemise, tõusnud enesehinnangu, kõrgema energiataseme, kehalise valu vähenemise, paranenud seksuaalelu, edukama sotsiaalse hakkamasaamise ja paranenud emotsionaalse seisundi.

(4)Kolotkin RL, Crosby RD, Gress RE, Hunt SC, Adams TD. Two-year changes in health-related quality of life in gastric bypass patients compared with severely obese controls. Surg Obes Relat Dis. 2009;5(2):250-6.

Rahulolu operatsiooni tulemusega algab realistlike eesmärkide seadmisest ja oma aktiivse rolli teadvustamisest tulemuse saavutamisel ja säilitamisel.

Võta Ühendust

Ja küsi rohkem informatsiooni