fbpx

Teija Toivari, RN, MSc.

Bariaatriaõde

Haridus
1994-1997   Lahti Rakenduskõrgkool, eriala: diakonissi-õde (üldõde)
2003-2012   Tartu Ülikooli Magistratuur Arstiteaduskonnas.

Karjäär
1999 – 2001  Tallinna Diakooniahaigla, õde (palatiõde, vanemõe abi, koolitusõde)
2002 – 2007  Tallinna Diakooniahaigla, õde ja vanemõde (hospiits ja koduõendus)
2008 – 2012   Püha Peetruse Soome koguduse diakooniatöötaja
2008 – 2010   Tallinna Diakooniahaigla õendusjuht/koolitaja
2010 – 2017   Tallinna Diakooniahaigla kvaliteedijuht ja hospiitsi juht
2018 – 2019   Fertilitas haigla, õde (kardioloogia, ultraheli, taastusraviosakond, kirurgiaosakond)
2019 –             Kouvolan palvelukotiyhdistys, Dementia kodu „Sinisiipi“ , õde
2020 –             Bariatric Services, bariaatria õde

Olulisem tunnustus:
2017 Eesti Punase Risti IV klassi teenemärk Hospiitsi arendamisest Eestis

Keeled
Soome (emakeel), eesti keel, inglise keel

Meil on hea meel, et Kaalukirurgia Keskuse meeskonnaga on ühinenud Teija Toivari, RN, MsC, kes töötab alates 2020 a jaanuarist Kaalukirurgia Keskuse bariaatria õena. Eriti võivad rõõmustada meie soome patsiendid, kuna Teija on rahvuselt soomlane, sündinud ja õppinud soomes ning suhtleb soome patsientidega nende emakeeles.

Teija omandas õendusteaduse bakalaureusekraadi Lahti Rakenduskõrgkoolis ning magistrikraadi samal erialal Tartu Ülikoolis. Tal on seljataga 20 aastane töökogemus Soome ja Eesti tervishoiusüsteemis. Teija töö hospiitisi arendamise eest Eestis pälvis 2017a tunnustuse Eesti Punase Risti IV klassi teenetemärgi näol.

Teija vahetuks ülesandeks on meie patsientide nõustamine, toetamine ja motiveerimine haiglasoleku ajal vähendamaks operatsiooniga seotud stressi, tegemaks haiglaravi kogemuse nii meeldivaks kui võimalik ja tagamaks patsientide kiire operatsioonijärgse taastumise.

Kaalukirurgia Keskus prioriteediks on patsientide vajadused ja huvid. Teija aitab tagada, et meie patsientide ravis lähtutakse parimast praktikast ning patsientide ravikogemus oleks võimalikult positiivne.