fbpx

Ülekaal ei ole lihtsalt kosmeetiline probleem vaid tõsine terviserisk, eriti juhul kui kaal järjepidevalt kasvab. Rasvumine on krooniline haigus, mille sümptomid aja jooksul ainult süvenevad. Esimesel etapil koormab ülekaal luid ja liigeseid, põhjustab väsimust, toob kaasa muutusi hormoonides ja ainevahetuses ning tekitab kehas põletikulist seisundit. Kui sel etapil kaalu langetamisega mitte tegelda ja lasta kaalul kasvada suureneb oht haigestuda juba tõsisematesse haigustesse.

Rasvumise ja vähi seos ei ole nii selge kui teiste haiguste, näiteks südamehaiguste ja insuldi korral. Siiski võib rasvumine suurendada teatud vähivormide tekke riski. Näiteks esineb ülekaalulistel naistel normkaalulistest enam menopausijärgset rinna- ja emakavähki. Meestel võivad liigsed kilod põhjustada eesnäärme- ja pärasoolevähki.

Kaalukirurgia vähendab vähiriski poole võrra

Hiljuti avaldatud uuringu põhjal oli uute vähidiagnooside esinemissagedus kaalukirurgia läbi teinud patsientidel poole väiksem kui kontrollgrupi patsientidel, kes algselt olid kaalukirurgia patsientidega võrreldavad nii vanuse, kehakaalu, soo ja kaasuvate haiguste poolest.

Uuringus analüüsiti üle 55 700 kaalulangetusoperatsiooni  läbi teinud patsiendi (kehamassiindeks >35) andmeid USA-s ja võrreldi neid mittekirurgilise kontrollrühmaga. Uuring hõlmas patsiente, kellel oli tehtud sleeve, standard bypass või maopaela operatsioon. Kuigi kaalukirurgia vähiriski ja suremust langetav mõju on teada ka varasematest uuringutest, pole seda kunagi varem hinnatud nii suurel hulgal patsientidel. See suurendab tulemuste ja järelduste usaldusväärsust oluliselt.

Uurijad keskendusid rasvumisega seotud vähkide esinemissagedusele. Patsiente jälgiti 12 kuud kuni 10 aastat peale operatsiooni. Uuringu viis läbi dr Vibhu Chittajallu Case Western Reserve’i ülikoolist USA-s ja selle tulemused kanti ette Digestive Disease Week® 2023 konverentsil.

Teadustöö olulisemad leiud on:

• Kaalukirurgia vähendas uute vähidiagnooside esinemissagedust enam kui  poole võrra:  kümne aasta möödudes sai vähidiagnoosi 9% mittekirurgilise kontrollrühma patsientidest ja vaid 4% kaalukirurgia patsientidest.

• Peaaegu kõiki rasvumisega seotud vähktõve tüüpe esines kaalukirurgia rühmas märgatavalt vähem. Rinnavähi (0,9% vs 1,3%), käärsoolevähi (0,4% vs 0,6%), maksavähi (1,7% vs 3,9%) ja munasarjavähi (0,2% vs 0,4%) levimus oli statistiliselt madalam kaalukirurgia rühmas võrreldes kontrollrühmaga.

Uuringu tulemused tõestavad taaskord, et kaalukirurgia mõju terviseseisundile ulatub palju kaugemale kaotatud kilodest ja paranenud enesetundest. Kaalukirurgia vähendab kõige enam levinud surmapõhjuste nagu vähk ning südame-veresoonkonna haigused tekkeriski ning suremust. Kaalukirurgia patsiendid elavad keskmiselt 6 aastat kauem kui algselt samas kaalus olnud mittekirurgilised rasvunud patsiendid.

Kasutatud kirjandus:

Chittajallu V, et al. Abstract 443: Bariatric surgery (BSx) decreases the risk of developing cancer: A multicenter population-based study. Presented at: Digestive Disease Week; May 5-9, 2023; Chicago (hybrid meeting).